دستور DIMDLI (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMDLI (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله خطوط ابعاد را در ابعاد پایه کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰.۳۸۰۰ (امپریالیستی) یا ۳.۷۵۰۰ (متریک)

در صورت لزوم ، هر خط بعد از مقدار قبلی با این مقدار جبران می شود تا از ترسیم بیش از حد خودداری شود. تغییرات ایجاد شده با DIMDLI در ابعاد موجود اعمال نمی شود.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​