دستور DIMDLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMDLE (متغیر سیستم) در اتوکد

فاصله را که خط ابعاد فراتر از خط فرمت قرار دارد تنظیم می کند وقتی سکته های مورب به جای تیرهای فلش کشیده می شوند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰.۰۰۰۰

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​