دستور DIMDEC (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMDEC (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد مکانهای اعشار نمایش داده شده برای واحدهای اولیه یک بعد را تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۴ (امپریالیستی) یا ۲ (متریک)

دقت بر اساس واحدها یا قالب زاویه ای که انتخاب کرده اید است. وقتی DIMADEC روی -۱ تنظیم شده است مقدار مشخصی در ابعاد زاویه ای اعمال می شود.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​