دستور DIMCONSTRAINTICON (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMCONSTRAINTICON (متغیر سیستم) در اتوکد

نماد قفل کنار متن را برای محدودیت های بعدی نمایش می دهد.

نوع: Bitcode
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: ۳

۰

نماد قفل کنار متن را برای محدودیت های بعدی نمایش نمی دهد

۱

نماد را برای محدودیت های پویا نشان می دهد

۲

نماد را برای محدودیت های حاشیه نویسی نشان می دهد

۳

نماد را برای محدودیت های پویا و حاشیه نویسی نشان می دهد

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​