دستور DIMCLRD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMCLRD (متغیر سیستم) در اتوکد

رنگها را به خطوط بعد ، سرهای فلش و خطوط رهبر ابعاد اختصاص می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

همچنین رنگ خطوط رهبر ایجاد شده با فرمان LEADER را نیز کنترل می کند. شماره رنگ ها در کادر گفتگوی Select Color نمایش داده می شوند. برای BYBLOCK ، وارد ۰ شوید. برای BYLAYER ، ۲۵۶ را وارد کنید.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​