دستور DIMBLK (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMBLK (متغیر سیستم) در اتوکد

بلوک فلش را که در انتهای خطوط ابعاد نمایش داده می شود ، تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: “”

برای بازگشت به صفحه پیش فرض فلش بسته ، یک دوره واحد وارد کنید (.). ورودی های بلوک Arrowhead و نام هایی که برای انتخاب آنها در جعبه های گفتگوی New، Modify و Override Dimension Style استفاده می شود در زیر نشان داده شده است. همچنین می توانید نام بلوکهای جهت دار تعریف شده توسط کاربر را وارد کنید.

توجه: بلوک های حاشیه نویسی را نمی توان به عنوان فلش های سفارشی برای ابعاد یا رهبران استفاده کرد.

“”

بسته پر شده

“_نقطه”

نقطه

“_DOTSMALL”

نقطه کوچک

“_DOTBLANK”

نقطه خالی

“_اصل و نسب”

نشانگر مبدا

“_ORIGIN2”

نشانگر مبدا 2

“_باز کن”

باز کن

“_OPEN90”

زاویه سمت راست

“_OPEN30”

30 باز کنید

“_CLOSED”

بسته

“_کم اهمیت”

نقطه خالی کوچک

“_هیچ یک”

هیچ یک

“_OBLIQUE”

مورب

“_BOXFILLED”

جعبه پر شده

“_BOXBLANK”

جعبه

“_CLOSEDBLANK”

خالی بسته

“_DATUMFILLED”

مثلث datum پر شد

“_DATUMBLANK”

مثلث datum

“_INTEGRAL”

انتگرال

“_ARCHTICK”

تیک معماری

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران