دستور DIMAZIN (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMAZIN (متغیر سیستم) در اتوکد

صفرها را برای ابعاد زاویه ای سرکوب می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

۰

تمام صفرهای پیشرو و دنباله را نمایش می دهد

۱

صفرهای پیشرو را در ابعاد اعشاری سرکوب می کند (به عنوان مثال ، ۰.۵۰۰۰ می شود .۵۰۰۰)

۲

صفرهای دنباله دار را در ابعاد اعشاری سرکوب می کند (برای مثال ، ۱۲.۵۰۰۰ ۱۲.۵ می شود)

۳

صفرهای پیشرو و دنباله دار را سرکوب می کند (برای مثال ، ۰.۵۰۰۰ می شود .۵)

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​