دستور DIMAUNIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMAUNIT (متغیر سیستم) در اتوکد

قالب واحدها را برای ابعاد زاویه ای تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

۰

درجه های اعشار

۱

درجه / دقیقه / ثانیه

۲

فارغ التحصیلان

۳

رادیان ها

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​