دستور DIMANNO (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMANNO (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا سبک بعد فعلی حاشیه نویسی است یا خیر.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

۰

غیر توجیه کننده

۱

حاشیه نویسی

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​