دستور DIMALTU (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTU (متغیر سیستم) در اتوکد

قالب واحدها را برای واحدهای متناوب از همه سبکهای بعدی بجز Angular تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۲

۱

علمی

۲

اعشار

۳

مهندسی

۴

معماری (انباشته)

۵

کسری (انباشته)

۶

معماری

۷

کسری

۸

دسک تاپ مایکروسافت ویندوز (قالب دهدهی با استفاده از تنظیمات کنترل پنل برای جداکننده اعشاری و نمادهای گروه بندی شماره)

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​