دستور DIMALTTZ (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTTZ (متغیر سیستم) در اتوکد

سرکوب صفرها را در مقادیر تحمل کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

۰

پا صفر و دقیقا صفر اینچ را سرکوب می کند

۱

شامل فوت صفر و دقیقاً صفر اینچ است

۲

شامل پا صفر و سرکوب اینچ صفر است

۳

شامل صفر اینچ و سرکوب پا صفر است

برای سرکوب صفرهای پیشرو یا دنباله دار ، مقادیر زیر را به یکی از مقادیر قبلی اضافه کنید:

۴

صفرهای پیشرو را سرکوب می کند

۸

صفرهای دنباله دار را سرکوب می کند

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران