دستور DIMALTF (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTF (متغیر سیستم) در اتوکد

ضرب را برای واحدهای جایگزین کنترل می کند.

نوع: عدد حقیقی
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۲۵.۴۰۰۰ (امپریالیستی) یا ۰.۰۳۹۴ (متریک)

اگر DIMALT روشن باشد ، DIMALTF ابعاد خطی را با یک عامل ضرب می کند تا یک مقدار در یک سیستم اندازه گیری متناوب تولید کند. مقدار اولیه تعداد میلیمترهای اینچ را نشان می دهد.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران