دستور DIMALTD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DIMALTD (متغیر سیستم) در اتوکد

تعداد اعشار را در واحدهای متناوب کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: 2 (امپریالیستی) یا 3 (متریک)

اگر DIMALT روشن باشد ، در اندازه گیری متناوب ، DIMALTD تعداد رقم های نمایش داده شده در سمت راست نقطه اعشار را تعیین می کند.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران