دستور DESIGNFEEDSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DESIGNFEEDSTATE (متغیر سیستم) در اتوکد

نشان می دهد که آیا پالت Design Feed باز یا بسته است.

(فقط خواندنی)

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: تنظیمات کاربر
مقدار اولیه: ۱
۰ بسته شد
۱ باز کن

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​