دستور DEMANDLOAD (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DEMANDLOAD (متغیر سیستم) در اتوکد

تعیین برنامه های خاص در صورت لود شدن یا تقاضا را مشخص می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 3

اگر این سیستم را روی 0 متغیر تنظیم کنید ، برنامه های شخص ثالث و برخی دستورات اتوکد قادر به عملکرد نیستند.

0

بارگیری تقاضا را خاموش می کند.

1

تقاضا وقتی برنامه را باز می کنید که حاوی اشیاء سفارشی باشد ، برنامه منبع را بار می کند. این فراخوانی هنگامی که یکی از دستورات برنامه را فراخوانی می کنید ، درخواست را بارگیری نمی کند.

2

تقاضا- هنگام فراخوانی یکی از دستورات برنامه ، برنامه منبع را بارگیری می کند. این گزینه هنگام باز کردن نقاشی که شامل اشیاء سفارشی است ، برنامه را تقاضا نمی کند.

3

تقاضا- هنگام باز کردن نقشه ای که حاوی اشیاء سفارشی یا وقتی یکی از دستورات برنامه را فراخوانی می کنید ، برنامه منبع را بارگیری می کند.

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران