دستور DEFAULTLIGHTING (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DEFAULTLIGHTING (متغیر سیستم) در اتوکد

روشنایی پیش فرض را به جای دیگر روشنایی روشن و خاموش می کند.

 پیدا کردن
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱

نورپردازی پیش فرض توسط مجموعه ای از چراغ های دور انجام می شود که جهت مشاهده را دنبال می کنند. هنگامی که روشنایی پیش فرض روشن است ، خورشید و سایر چراغ ها حتی اگر روشن باشند نور نمی تابند. تنظیم این متغیر سیستم خاص برای مشاهده است.

۰

هنگام روشن بودن چراغهای نقطه ، چراغهای روشنایی ، چراغهای دور و یا خورشید روشنایی پیش فرض به طور خودکار خاموش می شود

۱

روشنایی پیش فرض فقط روشن است

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​