دستور DCLINEAR در اتوکد

 

DCLINEAR (فرمان)

یک محدودیت افقی ، عمودی یا چرخشی را بر اساس موقعیت های منشاء خط الحاقی و خط بعد ایجاد می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Linear در DIMCONSTRAINT است.

جدول زیر اشیاء و نقاط محدودیت معتبر را تشریح می کند:

اشیاء معتبر یا نقاط معتبر

مشخصات

خط

قطعه پلی لاین

قوس

دو نقطه محدودیت در اشیاء

  • وقتی یک خط یا یک قوس انتخاب می شود ، فاصله افقی یا عمودی بین
    نقاط انتهایی جسم محدود می شود.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

نقطه محدودیت

یک نقطه محدودیت برای جسم مشخص می کند.

اولین نقطه محدودیت

اولین نکته از مورد جسم را محدود می کند.

نقطه دوم محدودیت

دومین نکته از مورد محدود بودن را مشخص می کند.

موقعیت مکانی خط

تعیین می کند که خط ابعاد در جسم محدود شده قرار دارد.

هدف – شی

به جای یک نقطه محدودیت ، یک شی را انتخاب می کنید.

 

DCLINEAR (Command)

Creates a horizontal, vertical, or rotated constraint based on the locations of the
extension line origins and the dimension line.

Find

This command is equivalent to the Linear option in DIMCONSTRAINT.

The following table outlines the valid constraint objects and points:

Valid Objects or Points

Characteristics

Line

Polyline segment

Arc

Two constraint points on objects

  • When a line or an arc is selected, the horizontal or vertical distance between the
    endpoints of the object is constrained.

The following prompts are displayed.

Constraint Point

Specifies a constraint point for the object.

First Constraint Point

Specifies the first point of the object to be constrained.

Second Constraint Point

Specifies the second point of the object to be constrained.

Dimension Line Location

Determines where the dimension line is located on the constrained object.

Object

Selects an object instead of a constraint point.

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید