دستور DCHORIZONTAL در اتوکد

 

DCHORIZONTAL (فرمان)

فاصله X را بین نقاط روی یک شی یا بین دو نقطه در اشیاء مختلف محدود می کند.

علامت

این دستور معادل گزینه Horizontal در DIMCONSTRAINT است.

جدول زیر اشیاء و نقاط محدودیت معتبر را تشریح می کند:

اشیاء معتبر یا نقاط معتبر

مشخصات

خط

قطعه پلی لاین

قوس

دو نقطه محدودیت در اشیاء

  • وقتی یک خط یا یک قوس انتخاب می شود ، فاصله افقی بین نقاط انتهایی
    جسم محدود می شود.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

نقطه محدودیت

یک نقطه محدودیت برای جسم مشخص می کند.

اولین نقطه محدودیت

اولین نکته از مورد جسم را محدود می کند.

نقطه دوم محدودیت

دومین نکته از مورد محدود بودن را مشخص می کند.

موقعیت مکانی خط

تعیین می کند که خط ابعاد در جسم محدود شده قرار دارد.

هدف – شی

به جای یک نقطه محدودیت ، یک شی را انتخاب می کنید.

 

DCHORIZONTAL (Command)

Constrains the X distance between points on an object, or between two points on different
objects.

Find

This command is equivalent to the Horizontal option in DIMCONSTRAINT.

The following table outlines the valid constraint objects and points:

Valid Objects or Points

Characteristics

Line

Polyline segment

Arc

Two constraint points on objects

  • When a line or an arc is selected, the horizontal distance between the endpoints of
    the object is constrained.

The following prompts are displayed.

Constraint Point

Specifies a constraint point for the object.

First Constraint Point

Specifies the first point of the object to be constrained.

Second Constraint Point

Specifies the second point of the object to be constrained.

Dimension Line Location

Determines where the dimension line is located on the constrained object.

Object

Selects an object instead of a constraint point.

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید