دستور DBLCLKEDIT (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور DBLCLKEDIT (متغیر سیستم) در اتوکد

رفتار ویرایش دوبار کلیک در منطقه طراحی را کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: ۱

اقدامات دوبار کلیک را می توان با استفاده از ویرایشگر Customize User Interface (CUI) سفارشی سازی کرد.

متغیر سیستم می تواند مقادیر روشن و خاموش را به جای ۱ و ۰ بپذیرد.

۰

معلول

۱

فعال شده است

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​