دستور CVREMOVE در اتوکد

CVREMOVE (فرمان)

راسهای کنترل از سطوح و منحنی های NURBS را حذف می کند.

علامت

راسهای کنترل را در جهت U یا V از بین می برد. این تصویر یک ردیف از رئوس های کنترل حذف شده در جهت V را نشان می دهد.

توجه: حداقل تعداد رأس های کنترلی که می توانید روی یک سطح یا منحنی داشته باشید از هر جهت دو عدد است. اگر می خواهید تعداد بیشتری حذف کنید ، خطایی نمایش داده می شود.

با اجرای دستور پیام های زیر نمایش داده می شود.

یک سطح یا منحنی NURBS را برای از بین بردن مهره های کنترل انتخاب کنید

یک سطح یا منحنی معتبر NURBS را انتخاب کنید و Enter را فشار دهید.

نقطه

سطح یا منحنی معتبر NURBS را مشخص کرده و Enter را فشار دهید.

گره ها را بردارید

صفحه نمایش رأس های کنترل را خاموش می کند و به شما امکان می دهد یک نقطه را مستقیماً از سطح خارج کنید. این گزینه فقط در صورت انتخاب یک سطح نمایش داده می شود. برای splines نمایش داده نمی شود .

ویرایش نقطه را حذف کنید

صفحه نمایش کنترل های خاموش را خاموش می کند و به شما امکان می دهد تا یک نقطه را مستقیماً از طحال جدا کنید. این گزینه فقط در صورت انتخاب spline نمایش داده می شود ، برای سطوح نمایش نمی یابد .

جهت

مشخص می کند که آیا میخ های کنترل در جهت U حذف می شوند یا خیر. این گزینه فقط در صورت انتخاب یک سطح نمایش داده می شود. برای splines نمایش داده نمی شود.

CVREMOVE (Command)

Removes control vertices from NURBS surfaces and curves.

Find

Removes control vertices in the U or V direction. This illustration shows a row of
control vertices deleted in the V direction.

NOTE: The minimum number of control vertices that you can have on a surface or curve is
two in any direction. If you try to remove more, an error displays.

The following prompts are displayed.

Select a NURBS surface or curve to remove control vertices

Select a valid NURBS surface or curve and press Enter.

Point

Specifies a valid NURBS surface or curve and press Enter.

Remove Knots

Turns off the display of control vertices and allows you to remove a point directly
from the surface. This option only displays if you select a surface; it does not display
for splines.

Remove Edit Point

Turns off the display of control vertices and allows you to remove a point directly
from the spline. This option only displays if you select a spline, it does not display
for surfaces.

Direction

Specifies whether to remove control vertices in the U direction. This option only
displays if you have selected a surface; it does not display for splines.

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​