دستور CUIUNLOAD در اتوکد

CUIUNLOAD (فرمان)

پرونده CUIx را بارگیری می کند. کادر گفتگوی Load / Unload Customizations را باز می کند ، که گزینه های مشابه CUILOAD را دارد. تنها تفاوت بین این دو دستور در قسمت Command است. وقتی FILEDIA روی ۰ (خاموش) تنظیم شد ، CUIUNLOAD اعلان فرمان زیر را نشان می دهد.

توجه: منوی میراث (MNS) ، الگوهای منوی Legacy (MNU) و پرونده های شخصی سازی (CUI) که در نسخه های گذشته استفاده شده اند فقط با یک نوع پرونده جایگزین شده اند ، پرونده CUIx مبتنی بر XML .

CUIUNLOAD (Command)

Unloads a CUIx file.

Opens the Load/Unload Customizations dialog box, which has the same options as CUILOAD.
The only difference between the two commands is in the Command prompts.

When FILEDIA is set to 0 (off), CUIUNLOAD displays the following Command prompt.

NOTE: The Legacy Menu (MNS), Legacy Menu Template (MNU), and Customization (CUI) files
used in past releases have been replaced with just one file type, the XML-based CUIx
file.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید