دستور COPYMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور COPYMODE (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که آیا دستور COPY به طور خودکار تکرار می شود.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: ۰

۰

دستور COPY را برای تکرار خودکار تنظیم می کند

۱

دستور COPY را برای ایجاد یک نسخه واحد تنظیم می کند

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​