Coordinate Filters (فیلتر های مختصات در اتوکد)

Coordinate Filters (فیلتر های مختصات): ترکیب مقادیر X، Y و Z از نقاط مختلف برای مشخص کردن یک نقطه تکی.

Enter .x, .y, .xy, .xz, or .yz: در هر پرسش برای یافتن یک نقطه، می‌توانید فیلترهای نقطه را وارد کنید تا با استخراج مقادیر X، Y و Z از چند نقطه، یک مختصات تکی مشخص کنید. در مثال زیر، نقطه شروع برای خط، مختصات ساخته شده از مقدار X نقطه وسط شیء اولیه که انتخاب می‌کنید و مقادیر Y و Z نقطه وسط شیء دومی که انتخاب می‌کنید، را دارد.

مثال:

Command: LINE (دستور: خط)

  1. Specify first point (مشخص کردن نقطه اول): .x
  2. mid of Select an object (انتخاب شیء میانه از یک شیء): (نیاز به YZ)
  3. mid of Select another object (انتخاب شیء میانه از شیء دیگر):
  4. To point (تا نقطه): (مشخص کردن یک نقطه)

 

Command: LINE

Specify first point: .x

of mid

of Select an object

of (need YZ) mid

of Select another object

To point: Specify a point

 

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران