توابع تبدیل نقاط بین UCS و WCS (در دستور CAL ماشین حساب اتوکد)

بطور معمول، برنامه اتوکد فرض می‌کند که تمامی مختصات نسبت به UCS فعلی هستند. توابع زیر نقاط را بین UCS و WCS تبدیل می‌کنند.

 • w2u(p1): نقطه p1 را که به صورت WCS بیان شده است، به UCS فعلی تبدیل می‌کند.
 • u2w(p1): نقطه p1 را که به صورت UCS فعلی بیان شده است، به WCS تبدیل می‌کند.

می‌توانید از تابع w2u برای یافتن مبدأ WCS به ازای UCS فعلی استفاده کنید:

w2u([0,0,0])

فیلتر کردن مؤلفه‌های X، Y و Z یک نقطه یا وکتور:

توابع زیر مؤلفه‌های X، Y و Z یک نقطه یا وکتور را فیلتر می‌کنند.

 • xyof(p1):
  • مؤلفه‌های X و Y یک نقطه؛ مؤلفه Z به ۰.۰ تنظیم می‌شود.
 • xzof(p1):
  • مؤلفه‌های X و Z یک نقطه؛ مؤلفه Y به ۰.۰ تنظیم می‌شود.
 • yzof(p1):
  • مؤلفه‌های Y و Z یک نقطه؛ مؤلفه X به ۰.۰ تنظیم می‌شود.
 • xof(p1):
  • مؤلفه X یک نقطه؛ مؤلفه‌های Y و Z به ۰.۰ تنظیم می‌شوند.
 • yof(p1):
  • مؤلفه Y یک نقطه؛ مؤلفه‌های X و Z به ۰.۰ تنظیم می‌شوند.
 • zof(p1):
  • مؤلفه Z یک نقطه؛ مؤلفه‌های X و Y به ۰.۰ تنظیم می‌شوند.
 • rxof(p1):
  • مؤلفه X یک نقطه.
 • ryof(p1):
  • مؤلفه Y یک نقطه.
 • rzof(p1):
  • مؤلفه Z یک نقطه.

مثال:

 • مؤلفه Z یک نقطه بیان شده با مختصات کروی:
zof([2<45<45])
 • نقطه ای که مقادیر مختصات X و Y آن از نقطه a گرفته شده و مقدار مختصات Z آن از نقطه b گرفته شده است:
xyof(a) + zof(b)

 

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران