دستور CONVERT در اتوکد

CONVERT (فرمان)

اقدام به تبدیل خطوط چندضلعی و هتچ های قدیمی برای استفاده در نسخه‌های بعدی محصول می‌نماید.

هتچ های ایجاد شده در نسخه‌های قدیمی ممکن است به‌طور خودکار به‌روزرسانی نشوند هنگامی که یک نقشه در AutoCAD Release 14 یا AutoCAD LT 97 یا نسخه‌های بعدی باز می‌شود. اطلاعات درباره‌ی چرخش یک الگوی هتچ ممکن است به‌درستی به‌روز نشود اگر از زمان ایجاد هتچ، UCS را تغییر داده‌اید. در هنگام به‌روزرسانی هتچ ها با CONVERT، توصیه می‌شود از گزینه Select استفاده کنید تا بتوانید نتایج خود را بررسی نمایید.

در اکثر موارد، نیازی به به‌روزرسانی خطوط چندضلعی با CONVERT ندارید. به‌طور پیش‌فرض، متغیر سیستم PLINETYPE مشخص می‌کند که خطوط چندضلعی به‌طور خودکار به‌روزرسانی می‌شوند هنگامی که یک نقشه قدیمی باز می‌شود. خطوط چندضلعی ممکن است توسط برنامه‌های شخص ثالث در قالب قدیمی ایجاد شوند و ممکن است در یک نقشه قدیمی که به‌عنوان یک بلوک درج شده و سپس اکسپلود شده است، وجود داشته باشند.

توجه: خطوط چندضلعی حاوی قطعه‌های منحنی یا اسپلاین همیشه قالب قدیمی را حفظ می‌کنند، همچنین خطوطی که داده شیء توسعه‌یافته را در رؤسای خود ذخیره می‌کنند. دستورات ویرایش هیچ تفاوتی بین دو قالب ندارند. پیشنهاد می‌شود گزینه‌های زیر را انتخاب نمایید.

نوع اشیاء برای تبدیل مشخص می‌کند که چه نوع اشیاء قدیمی را باید تبدیل کنید:

  • هتچ
  • خط چندضلعی
  • همه

CONVERT (Command)

Converts legacy polylines and hatches for use with later product releases.

Hatches created in earlier product releases are not updated automatically when a drawing
opened in AutoCAD Release 14 or AutoCAD LT 97 or later. Information about the rotation
of a hatch pattern may not be updated properly if you have changed the UCS since creating
the hatch. When updating hatches with CONVERT, it is recommended that you use the
Select option so that you can check your results.

In most cases, you do not need to update polylines with CONVERT. By default, the PLINETYPE
system variable specifies that polylines are updated automatically when you open an
older drawing. Polylines may be created in the old format by third-party applications,
and they may be contained in an older drawing that was inserted as a block and then
exploded.

NOTE: Polylines containing curve-fit or splined segments always retain the old format,
as do polylines that store extended object data on their vertices. Editing commands
make no distinction between the two formats.

The following prompts are displayed.

Type of objects to convert

Specifies what type of legacy objects to convert:

  • Hatch
  • Polyline
  • All

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید