دستور COMPASS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور COMPASS (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل می کند که قطب نما سه بعدی در نمای فعلی خاموش یا خاموش است.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: ذخیره نشده است
مقدار اولیه: ۰

۰

قطب نما سه بعدی را خاموش می کند

۱

قطب نما سه بعدی را روشن می کند

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​