دستورات مربوط به سبک ها و زمینه ها متن در اتوکد (Text Styles and Fields)

دستورات مربوط به سبک ها و زمینه ها متن در اتوکد

از این دستورات و متغیرهای سیستم برای استفاده از فیلدها و سبک ها در یادداشت های متنی و برچسب ها استفاده کنید.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​