دستورات بررسی مدلهای سه بعدی در اتوکد

دستورات بررسی مدلهای سه بعدی در اتوکد

این دستورات و متغیرهای سیستم برای بررسی تداخلها ، تجزیه و تحلیل انحنای مدل ، تداوم و زاویه و حذف خطوط زائد استفاده می شوند.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​