پنجره تنظیم فونت خط فرمان اتوکد

پنجره تنظیم فونت خط فرمان اتوکد و روش دسترسی به آن به صورت زیر می باشد.

روش دسترسی: برای دسترسی به این جعبه گفتگو تنظیم فونت خط فرمان اتوکد در AutoCAD، شما می‌توانید از دستور OPTIONS یا OP استفاده کنید. سپس به تب Display بروید و Font را انتخاب کنید.

گزینه‌ها:

  1. Font (فونت): در این قسمت، فونت‌های مختلفی که برای استفاده در پنجره خط فرمان AutoCAD موجود هستند، نمایش داده می‌شود.
  2. Font Style (سبک فونت): این بخش سبک‌های مختلف فونت را نشان می‌دهد، مانند Regular یا Bold.
  3. Size (اندازه): در این قسمت، اندازه مختلف فونت برای تنظیم اندازه متن در پنجره خط فرمان AutoCAD نمایش داده می‌شود.

روند تغییر فونت در AutoCAD:

  1. اجرای دستور OPTIONS یا OP در خط فرمان AutoCAD.
  2. در پنجره گزینه‌ها، به تب Display بروید.
  3. در بخش Font ، یک فونت از لیست انتخاب کنید.
  4. سبک فونت و اندازه را تنظیم کرده و OK را کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

 

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​