دستور CMFADEOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMFADEOPACITY (متغیر سیستم) در اتوکد

میزان کمرنگی را از طریق شفافیت برای همه مدل های هماهنگی پیوست کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: ۴۰

مقادیر معتبر از ۰ تا ۹۰ است.

۰ مدل های هماهنگی کم رنگ نمی شوند.
۰ درصد کم نور تا ۹۰ درصد را کنترل می کند.

از CMFADEOPACITY با CMFADECOLOR استفاده کنید تا تفاوت بین هندسه ترسیم و مدلهای هماهنگی پیوست ساده تر شود.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران