دستور CMFADECOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CMFADECOLOR (متغیر سیستم) در اتوکد

مقدار ترکیب سیاه را در تمام مدل های هماهنگی پیوست کنترل می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: ۶۰

مقادیر معتبر از ۰ تا ۹۰ است.

۰ هیچ مشکی با مدل های هماهنگی ترکیب نمی شود.
۰ درصد مخلوط کردن را تا ۹۰ درصد کنترل می کند.

از CMFADECOLOR با CMFADEOPACITY استفاده کنید تا تفاوت بین هندسه ترسیم و مدلهای هماهنگی پیوست ساده تر شود.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​