دستور CLOSEALLOTHER در اتوکد

CLOSEALLOTHER (فرمان)

همه نقشه های باز دیگر را بجز نقشه فعلی می بندد. تمام نقشه های باز بسته است ، به جز نقشه فعلی. یک جعبه پیام برای هر نقاشی ذخیره نشده نمایش داده می شود ، که می توانید قبل از بستن آن ، تغییراتی را که در نقاشی ایجاد شده است ، ذخیره کنید.

CLOSEALLOTHER (Command)

Closes all other open drawings, except the current drawing.

All open drawings are closed, except the current drawing. A message box is displayed
for each unsaved drawing, in which you can save any changes made to the drawing before
closing it.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید