دستور CANNOSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CANNOSCALE (متغیر سیستم) در اتوکد

نام مقیاس حاشیه نویسی فعلی را برای فضای فعلی تنظیم می کند.

نوع: رشته
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱: ۱

فقط می توانید مقیاس نامگذاری شده ای را که در لیست مقیاس نام گذاری شده ترسیم وجود دارد وارد کنید.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​