دستور CAMERADISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور CAMERADISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

صفحه نمایش اشیاء دوربین را روشن یا خاموش می کند.

 پیدا کردن
نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

هنگام استفاده از دستور CAMERA ، مقدار به ۱ تغییر می یابد (برای نمایش دوربین).

۰

گلیف های دوربین نمایش داده نمی شوند

۱

گلیف های دوربین نمایش داده می شوند

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​