تابع abs در ماشین حساب اتوکد (فرمان CAL – محاسبه طول بردار)

تابع abs در ماشین حساب اتوکد (فرمان CAL)

تابع abs مقدار طول یک بردار را محاسبه می‌کند.

abs(v)

مقدار طول بردار v، یک عدد حقیقی غیرمنفی را محاسبه می‌کند.

در مختصات کروی (dist<ang<ang)، dist طول بردار است.

در مثال زیر، مقدار طول بردار [1,2,3] محاسبه می‌شود:

abs([1,2,3])

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران