توابع plt و pld یک نقطه روی یک خط (در فرمان CAL ماشین حساب اتوکد)

توابع plt و pld یک نقطه روی یک خط داده شده را برمی‌گردانند. می‌توانید موقعیت نقطه را روی خط یا بر اساس فاصله از نقطه اول یا به صورت پارامتری با پارامتر t مشخص کنید.

pld(p1, p2, dist)

یک نقطه روی خطی که از نقطه p1 به نقطه p2 می‌گذرد محاسبه می‌کند. پارامتر dist فاصله نقطه از نقطه p1 را تعریف می‌کند.

plt(p1, p2, t)

یک نقطه روی خطی که از نقطه p1 به نقطه p2 می‌گذرد محاسبه می‌کند. پارامتر t موقعیت پارامتری نقطه را روی خط تعریف می‌کند.

مثال‌هایی از پارامتر t:

  • اگر t=0 باشد، نقطه p1 خواهد بود.
  • اگر t=0.5 باشد، نقطه میانه بین p1 و p2 خواهد بود.
  • اگر t=1 باشد، نقطه p2 خواهد بود.

 

 

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​