محاسبه بردار نرمال یک صفحه (تابع nor در فرمان CAL – ماشین حساب اتوکد)

تابع nor بردار نرمال واحد (یک بردار عمود بر یک خط یا صفحه) را محاسبه می‌کند، نه یک نقطه. این بردار جهت نرمال را تعریف می‌کند، نه یک مکان در فضا. می‌توانید این بردار نرمال را به یک نقطه اضافه کنید تا به نقطه دیگری برسید.

nor بردار نرمال واحد سه‌بعدی یک دایره، دایره کمانی، یا قطعه خمیده‌ی پلایلاین را مشخص شده محاسبه می‌کند. این بردار نرمال، مختصات سیستم شیء (OCS) شیء انتخاب‌شده را دارد.

nor(v) بردار نرمال دو بعدی به بردار v محاسبه می‌شود. هر دو بردار به عنوان دو بعدی در صفحه XY UCS فعلی در نظر گرفته می‌شوند. جهت بردار نرمال نتیجه‌ای به سمت چپ از بردار اصلی v است.

nor(p1, p2) بردار نرمال دو بعدی به خطی که از p1 به p2 جهت دارد محاسبه می‌شود. جهت بردار نرمال نتیجه‌ای به سمت چپ از خط اصلی (p1, p2) است.

nor(p1, p2, p3) بردار نرمال واحد سه‌بعدی به یک صفحه مشخص شده توسط سه نقطه p1، p2 و p3 محاسبه می‌شود. جهت بردار نرمال به گونه‌ای است که نقاط داده‌شده در مقابل جهت ساعت نسبت به نرمال می‌روند.

در زیر، نمونه‌هایی از نحوه محاسبه بردارهای نرمال نشان داده شده‌اند:

مثال: در این مثال، جهت دید به صورت عمودی بر روی یک شیء انتخاب‌شده تنظیم می‌شود. برنامه شیء را در حالت نمایش طراحی نمایش می‌دهد و اشیاء را با تصویر موازی نمایش نمی‌دهد.

 

Command: vpoint

Current view direction: VIEWDIR=current

Specify a view point or [Rotate] <display compass and tripod: ‘cal

Expression: nor

Select circle, arc or polyline for NOR function:

 

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران