دستور BTMARKDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور BTMARKDISPLAY (متغیر سیستم) در اتوکد

کنترل نشانگرهای تنظیم ارزش یا نه برای منابع بلوک پویا را نشان می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رجیستری
مقدار اولیه: 1

0

مشخص می کند که نشانگرهای مجموعه مقدار نمایش داده نمی شوند

1

مشخص می کند که نشانگرهای تنظیم کننده مقدار نمایش داده می شوند

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکدنظرات کاربران