دستور BTESTBLOCK در اتوکد

BTESTBLOCK (فرمان)

پنجره ای را در Block Editor نمایش می دهد تا یک بلوک پویا را آزمایش کند.

 علامت

فقط می توانید از دستور BTESTBLOCK در Block Editor استفاده کنید. با استفاده از پنجره Test Block می توانید بدون بستن Block Editor یک بلوک پویا را آزمایش کنید. می توانید دسته های پویا را تست کنید یا پالت Properties را نمایش داده و در هنگام تغییر ویژگی ها رفتار را آزمایش کنید . همچنین می توانید نسخه های دیگری از بلوک را برای آزمایش رفتار درج کنید . شما می توانید تغییرات را ایجاد کرده و بلوک را بدون ذخیره کردن تغییرات در تعریف بلاک ، آزمایش کنید.

 

 

در پنجره Test Block ، تمام دستورات اتوکد به همان ترتیب بجز دستورات BEDIT ، SAVE ، SAVEAS و QSAVE کار می کنند. دستور BEDIT در پنجره Test Block در دسترس نیست . دستورات SAVE و QSAVE وضعیت Test Block را از پنجره خارج کرده و پنجره Test Block به یک نقشه باز تبدیل می شود. پنل متنی Window Block Test هنگامی که در حالت Test Block هستید به نوار اضافه می شوید.

در Block Editor ، دستورات BCLOSE ، BTESTBLOCK و CLOSE بطور خودکار پنجره Test Block را ببندید و پرونده موقت را دور بیندازید. دستور BTESTBLOCK
پنجره Test Block فعلی را می بندد و با تعریف فعلی یک پنجره جدید باز می کند.

توجه: لطفاً قبل از اجرای دستور BTESTBLOCK از موجودیت در بلوک اطمینان حاصل کنید .

BTESTBLOCK (Command)

Displays a window within the Block Editor to test a dynamic block.

Find

You can only use the BTESTBLOCK command in the Block Editor. With the Test Block
window you can test a dynamic block without closing the Block Editor. You can test
dynamic grips or display the Properties palette and test the behavior when changing
the properties. You can also insert additional copies of the block to test the insertion
behavior. You can make changes and test the block without saving the changes to the
block definition.

In the Test Block window, all AutoCAD commands operate the same way except the BEDIT,
SAVE, SAVEAS, and QSAVE commands. The BEDIT command is not available in Test Block
window. The SAVE , and QSAVE commands remove the Test Block status from the window
and the Test Block window becomes an open drawing. A Close Test Block Window contextual
panel is added to the ribbon when you are in the Test Block mode.

In the Block Editor, the BCLOSE, BTESTBLOCK, and CLOSE commands automatically close
the Test Block window and discard the temporary file. The BTESTBLOCK command closes
the current Test Block window and opens a new window with the current definition.

NOTE:Please ensure that there are entities present in the block being tested before running
the BTESTBLOCK command.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید