دستور BLOCK در اتوکد

مسدود کردن؟ (ابزار اکسپرس)

اشیاء را با یک تعریف بلوک لیست می کند. یک نام بلوک را وارد کنید یا یک بلوک درج شده را انتخاب کنید و سپس یک نوع شیء مانند خط یا متن را برای لیست مشخص کنید. می توانید Enter را فشار دهید تا تمام اشیاء در تعریف بلوک لیست شوند. پرس و جوها به شرح زیر است:

فرمان: BLOCK؟

نام بلوک <بازگشت به انتخاب را وارد کنید : نام یک تعریف بلوک را وارد کنید یا Enter را فشار دهید تا یک بلوک انتخاب شود

بلوک را انتخاب کنید: از یک روش انتخاب شی استفاده کنید

یک نوع موجودیت <بازگشت برای همه را وارد کنید : نام نوع شی را وارد کنید ، یا Enter را فشار دهید تا تمام اشیاء در تعریف بلوک لیست شوند

مثال

نام بلوک / <بازگشت به انتخاب: furn01 را وارد کنید

یک نوع موجودیت <بازگشت برای همه را وارد کنید : خط را وارد کنید

برای خروج از لیست یا فشار دادن کلید دیگر ، ESC را فشار دهید.

((۰ . “BLOCK”) (2 . “FURN01”) (70 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name: 1f30c10))
((-۱ . <Entity name: 1f30c28) (0 . “LINE”) (5 . “F5”) (100 . “AcDbEntity”) (67 .
۰) (۸ . “۰”) (۱۰۰ . “AcDbLine”) (10 20.0346 22.2133 0.0) (11 4.19456 22.2133 0.0)
(۲۱۰ ۰.۰ ۰.۰ ۱.۰))

فایل

blockq.lsp

BLOCK? (Express Tool)

Lists the objects in a block definition.

Enter a block name or select an inserted block, and then specify an object type,
such as line or text, to list. You can press Enter to list all objects in the block
definition. The prompts are as follows:

Command: BLOCK?

Enter block name <Return to select: Enter the name of a block definition or press Enter to select a block

Select a block: Use an object selection method

Enter an entity type <Return for all: Enter the name of an object type, or press Enter to list all objects in the block
definition

Example

Block name/<Return to select: Enter furn01

Enter an entity type <Return for all: Enter line

Press ESC to exit or press any other key to continue the list.

((۰ . “BLOCK”) (2 . “FURN01”) (70 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Entity name: 1f30c10))
((-۱ . <Entity name: 1f30c28) (0 . “LINE”) (5 . “F5”) (100 . “AcDbEntity”) (67 .
۰) (۸ . “۰”) (۱۰۰ . “AcDbLine”) (10 20.0346 22.2133 0.0) (11 4.19456 22.2133 0.0)
(۲۱۰ ۰.۰ ۰.۰ ۱.۰))

File

blockq.lsp

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​