دستور BASSOCIATE در اتوکد

BASSOCIATE (فرمان)

یک عمل را با یک پارامتر در یک تعریف بلوک پویا مرتبط می کند.

یک عمل یتیم را با یک پارامتر مرتبط می کند. فقط می توانید از دستور BASSOCIATE در Block Editor استفاده کنید. وقتی پارامتری که با آن در ارتباط است از تعریف بلوک خارج شود ، یک عمل یتیم می شود .

توجه: هنگامی که متغیر سیستم BACTIONBARMODE روی ۱ تنظیم شده است ، فرمان BASSOCIATE غیرفعال می شود .

پیام های زیر نمایش داده می شود.

Action Object را انتخاب کنید
عملی را در تعریف بلوک فعلی که با پارامتر همراه نیست انتخاب کنید.
پارامتر ارتباط با Action
یک پارامتر را برای ارتباط با این عمل انتخاب کنید (اگر یک عمل جستجو را انتخاب کردید ، می توانید یک یا چند پارامتر جستجو را انتخاب کنید)

اگر ترکیبی از عمل و پارامتر را انتخاب کردید که به آن نیاز دارد تا یک عمل با یک نقطه کلیدی در پارامتر همراه باشد ، نمایش داده می شود تا نقطه پارامتر را برای ارتباط با عمل انتخاب کنید.

BASSOCIATE (Command)

Associates an action with a parameter in a dynamic block definition.

Associates an orphaned action with a parameter. You can only use the BASSOCIATE command in the Block Editor.
An action becomes orphaned when the parameter with which it is associated is removed
from the block definition.

NOTE:The BASSOCIATE command is disabled when the BACTIONBARMODE system variable is set
to 1.

The following prompts are displayed.

Select Action Object
Select an action in the current block definition that is not associated with a parameter.
Parameter to Associate with Action
Select a parameter to associate with the action (if you selected a lookup action,
you can select one or more lookup parameters)

If you selected an action and parameter combination that requires that the action
be associated with a key point on the parameter, prompts are displayed to select the
parameter point to associate with the action.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید