دستور AUTOCONSTRAIN در اتوکد برای محدودیت های هندسی

AUTOCONSTRAIN (فرمان)

این دستور در اتوکد به صورت اتوماتیک تمام اشیاء را با توجه به موقعیتی که نسبت به یکدیگر دارند را به هم وابسته (CONSTRAIN) می کند. برای مثال اگر دو خط به هم عمود باشند با اجرای این دستور همیشه نسبت به هم عمود خواهند ماند. محدودیت های هندسی را برای مجموعه ای از اشیاء بر اساس جهت گیری اشیاء نسبت به یکدیگر اعمال می کند.

 علامت

 

می توانید محدودیت های هندسی را در مجموعه تحمل مشخص شده با استفاده از زبانه AutoConstrain در کادر محاوره ای محدودیت ها اعمال کنید.

پیام های زیر نمایش داده می شود.

اشیاء را انتخاب کنید
اشیایی را که می خواهید از نظر هندسی محدود شوند انتخاب کنید.
تنظیمات
کادر گفتگوی تنظیمات محدودیت را با برگه Autoconstrain انتخاب شده نشان می دهد. در این کادر محاوره ای می توانید انواع محدودیت های اعمال شده ، ترتیب استفاده از آنها و تحمل های قابل اجرا را تغییر دهید.

AUTOCONSTRAIN (Command)

Applies geometric constraints to a selection set of objects based on orientation of
the objects relative to one another.

Find

You can apply geometric constraints to a selection set of geometry within the specified
tolerance set using the AutoConstrain tab in the Constraint Settings dialog box.

The following prompts are displayed.

Select objects
Select the objects that you want to be geometrically constrained.
Settings
Displays the Constraint Settings dialog box with the Autoconstrain tab selected. In
this dialog box, you can change the types of constraints applied, the order in which
they are applied, and the applicable tolerances.

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​