دستور AUNITS (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور AUNITS (متغیر سیستم) در اتوکد

واحد ها را برای زاویه ها در اتوکد تنظیم می کند.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

۰

درجه های اعشاری (Decimal degrees)

۱

درجه / دقیقه / ثانیه (Degrees/minutes/seconds)

۲

گرادیان ها (Gradians)

۳

رادیان ها (Radians)

۴

واحدهای نقشه بردار (Surveyor’s units)

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​