دستور ATTREDEF در اتوکد

ATTREDEF (فرمان)

برای باز تعریف اتریب های (Attribute) موجود از این دستور استفاده می گردد. یک بلاک را تعریف می کند و ویژگی های مرتبط را به روز می کند.

ویژگی های جدیدی که به منابع بلوک موجود اختصاص داده شده است از مقادیر پیش فرض آنها استفاده می کنند. صفات قدیمی در تعریف جدید، مقادیر قدیمی خود را حفظ می کنند. هر ویژگی قدیمی که در تعریف بلاک جدید وجود ندارد حذف می شود.

توجه: ATTREDEF هر نوع فرمت یا تغییر خاصیت ایجاد شده با دستورات ATTEDIT یا EATTEDIT را حذف می کند. همچنین این داده های گسترده مرتبط با این بلوک را حذف می کند و ممکن است بلوک ها و بلوک های پویا ایجاد شده توسط برنامه های شخص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد .

پیام های زیر نمایش داده می شود.

نام بلوکی که می خواهید تعریف کنید
نام بلوکی را تعریف می کند که تعریف می کنید.
اشیاء بلوک جدید
اشیاء را برای تعریف بلاک جدید درج می کند. اشیاء را انتخاب کنید.
نقطه پایه درج بلوک جدید
محل نقطه پایه بلوک را مشخص کنید.

ATTREDEF (Command)

Redefines a block and updates associated attributes.

New attributes assigned to existing block references use their default values. Old
attributes in the new block definition retain their old values. Any old attributes
that are not included in the new block definition are deleted.

NOTE: ATTREDEF removes any format or property changes made with the ATTEDIT or EATTEDIT
commands. It also deletes any extended data associated with the block, and might affect
dynamic blocks and blocks created by third-party applications.

The following prompts are displayed.

Name of block you wish to define
Specifies the name of the block whose definition you are modifying.
Objects for new block
Specifies the objects to be included in the new block definition. Select the objects.
Insertion base point for new block
Specify the location of the block base point.

مطالب مرتبط



ترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربران



دیدگاهتان را بنویسید