دستور ATTDISP در اتوکد

ATTDISP (فرمان)

با استفاده از این دستور می توان اتریب های (Attribute) موجود در محیط ترسیم اتوکد را غیر قابل مشاهده کرد. بنابراین کنترل دید را برای همه صفات بلوک در یک نقشه کنترل می کند.

 علامت

 

پس از تغییر تنظیمات دید، این نقشه بازسازی می شود، مگر اینکه REGENAUTO، که کنترل تولید خودکار را کنترل می کند، خاموش باشد. دید فعلی صفات در متغیر سیستم ATTMODE ذخیره می شود.

توجه: REGENAUTO در اتوکد LT در دسترس نیست

پیام های زیر نمایش داده می شود.

معمولی

تنظیمات دیدنی تعریف شده برای هر ویژگی را بازیابی می کند. ویژگی های قابل مشاهده نمایش داده می شوند. صفات نامرئی نمایش داده نمی شوند.

بر

همه صفات را قابل مشاهده می کند، با حائز اهمیت تنظیمات دید اولیه.

خاموش

تمام صفات را نامرئی می کند، و مهمترین ویژگی های تنظیمات دید را نادیده می گیرد.

ATTDISP (Command)

Controls the visibility overrides for all block attributes in a drawing.

Find

The drawing is regenerated after you change the visibility settings unless REGENAUTO,
which controls automatic regeneration, is off. The current visibility of attributes
is stored in the ATTMODE system variable.

NOTE:REGENAUTO is not available in AutoCAD LT

The following prompts are displayed.

Normal

Restores the defined visibility settings of each attribute. Visible attributes are
displayed. Invisible attributes are not displayed.

On

Makes all attributes visible, overriding the original visibility settings.

Off

Makes all attributes invisible, overriding the original visibility settings.

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید