دستور ATTACHURL در اتوکد برای لینک به اشیاء

ATTACHURL (فرمان)

با استفاده از این دستور می توان برای هر شیئ در محیط ترسیم اتوکد یک آدرس اینترنتی درج کرد که با گرفتن کلید Ctrl و کلیک کردن بر روی آن شیئ آدرس اینترنتی باز شود. پیوندهای لینک به اشیاء یا نواحی در یک نقاشی وصل می شود.

پیام های زیر نمایش داده می شود.

Area

لایه URLLAYER را ایجاد می کند، یک پلی لاین را بر روی آن لایه ترسیم می کند و یک URL را به چند خط وصل می کند. چند خطی که منطقه را نشان می دهد با رنگی اختصاص داده شده به URLLAYER نمایش داده می شود. رنگ پیش فرض قرمز است. هنگامی که مکان نما را بر روی ناحیه در نقشه حرکت می دهید، مکان نما به یک مکان نما لینک می شود تا نشان دهد URL به منطقه وصل شده است.

Object (شی)

URL را به شیء انتخاب شده وصل می کنید. هنگامی که مکان نما را بر روی جسم در نقشه جابجا می کنید، مکان نما به یک مکان نما لینک می شود تا نشان دهد URL به جسم وصل شده است.

ATTACHURL (Command)

Attaches hyperlinks to objects or areas in a drawing.

The following prompts are displayed.

Area

Creates the URLLAYER layer, draws a polyline on that layer, and attaches a URL to
the polyline.

The polyline that represents the area is displayed in the color assigned to URLLAYER.
The default color is red. When you move the cursor over the area in the drawing, the
cursor changes to a hyperlink cursor to indicate that a URL is attached to the area.

Object

Attaches a URL to the selected object.

When you move the cursor over the object in the drawing, the cursor changes to a hyperlink
cursor to indicate that a URL is attached to the object.

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید

درباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​