دستور ANNOUPDATE در اتوکد

به روز رسانی اشیاء annotative موجود برای مطابقت با خواص فعلی در اتوکد.

 

هنگامی که یک شی متنی غیر annotative به یک سبک متن annotative به روز شود، شی annotative تبدیل به current annotation scale می شود. اگر سبک متن دارای ارتفاع کاغذ ثابت باشد، شی به آن ارتفاع تنظیم خواهد شد. اگر سبک Text High Height به ۰ تنظیم شده باشد، اندازه متن تغییر نخواهد کرد. مقدار ارتفاع کاغذ با تقسیم ارتفاع مدل با مقیاس current annotation scale نتیجه گیری می شود.

اگر یک شی annotative به یک سبک غیر annotative به روز شود، جسم غیر annotative و مقیاس متناوب حذف می شوند.

 

در هنگام اجرای دستور اعلان زیر نمایش داده می شود:

Select objects (اشیاء را انتخاب کنید): اشیاء متن annotative که شما می خواهید به روز رسانی کنید، را انتخاب کنید.

 

منابع مرتبط
دستورات Annotation Scaling

 

مفاهیم مرتبط
درباره اشیاء Annotative و Style ها
درباره اشیاء Annotative

 

 

ANNOUPDATE (Command)

Updates existing annotative objects to match the current properties of their styles.

When a non-annotative text object is updated to an annotative text style, the object becomes annotative and supports the current annotation scale. If the text style has a fixed Paper Height, the object is set to that height. If the text style Paper Height is set to 0, the size of the text does not change. The Paper Height value is
inferred by dividing the model height by the current annotation scale.

If an annotative object is updated to a non-annotative style, the object becomes non-annotative and any alternate scale representations are removed.

The following prompt is displayed.

Select objects
Select the annotative text objects that you want to update.

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید