دستور ANNOTATIVEDWG (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ANNOTATIVEDWG (متغیر سیستم) در اتوکد

مشخص می کند که نقشه هنگام وارد شدن به نقشه دیگر ، به عنوان یک بلوک annotative رفتار خواهد کرد یا خیر.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۰

۰

Nonannotative

۱

annotative

توجه: متغیر سیستم ANNOTATIVEDWG تنها در صورتی خواندن قابل خواندن خواهد بود که این نقشه شامل اشیاء annotative باشد.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​