دستور ANNOALLVISIBLE (متغیر سیستم) در اتوکد

دستور ANNOALLVISIBLE (متغیر سیستم) در اتوکد

اشیاء annotative را که از مقیاس annotation فعلی پشتیبانی نمی کنند ، مخفی یا نمایش می دهد.

نوع: عدد صحیح
ذخیره شده در: رسم
مقدار اولیه: ۱

۰

فقط اشیاء annotative که از مقیاس annotation فعلی پشتیبانی می کنند نمایش داده می شوند

۱

همه اشیاء annotative نمایش داده می شوند

تنظیم ANNOALLVISIBLE به صورت جداگانه برای فضای مدل و هر یک از layout ها ذخیره می شود.

توجه: وقتی ANNOALLVISIBLE روی ۱ تنظیم شده است ، اشیاء annotative که از بیش از یک مقیاس پشتیبانی می کنند ، فقط یک نمایه مقیاس را نشان می دهند.

نظرات کاربراندرباره نویسندهبنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

ترفند های اتوکددسته بندی مطالب​