دستور ANALYSISZEBRA ایجاد گرادیان رنگ بندی سه بعدی در اتوکد

 

دستور ANALYSISZEBRA یک گرادیان از رنگ بندی راه راه (گورخری یا زبرا) بر روی سطوح سه بعدی برای مشاهده بهتر یک سطح ایجاد می کند. که بر روی یک مدل سه بعدی برای تحلیل تداوم سطح می باشد.

  

علامت

 

 

گرادیان راه راه به آنالیز لبه ها و انحنای تقاطع در دو سطح برخورد، کمک می کند.

در مثال شکل زیر، پیوستگی سطح G0 است، زیرا لبه های سطحی منطبق هستند،اما آنها منحنی نیستند و انحناهای مختلفی دارند. ازآنجایی که خطوط راه راه هم تراز نشده اند بنابر این نشان می دهد که سطوح مماس نیستند.

 

 

برای تغییر تنظیمات نمایشگر آنالیز گورخر، از برگه Analyze  آنالیز گورخری استفاده کنید

 

فهرست گزینه ها

Select solids, surfaces to analyze:  اشیاء جامد یا سطح ۳D که می خواهید آنالیز را مشخص کند.

Turn off:  صفحه نمایش رنگی تجزیه کننده را برای تمام اشیائی که برای تحلیل گورخری انتخاب شده اند غیرفعال می کند.

 

منابع مرتبط

 

مفاهیم مرتبط

 

 

ANALYSISZEBRA (Command)

Projects stripes onto a 3D model to analyze surface continuity.

Find

The way the stripes line up where two surfaces meet helps analyze the tangency and
curvature of the intersection.

In this example, the surface continuity is G0 because the surface edges are coincident,
but they are not tangent and they have different curvatures. The fact that the stripes
are not aligned shows that the surfaces are not tangent.

To change the zebra analysis display settings, use the Zebra Analysis tab of the Analysis
Options dialog box.

List of Options

Select solids, surfaces to analyze
Specifies the 3D solid or surface objects that you want to analyze.
Turn off
Turns off the analysis color display for all objects that were selected for zebra
analysis.

Learning AutoCad

 

مطالب مرتبطترفند های اتوکد

درباره نویسنده

بنده سیامک دوستداری فارغ التحصیل رشته مکانیک سنگ از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم، و در این وبسایت آموزش های مربوط به نحوه برنامه نویسی در اتوکد و هچنین آموزش تصویری دستورات اتوکد را قرار خواهم داد.

تلفن همراه: ۰۹۰۰۱۲۳۴۴۴۴

ایمیل: s.doostdari@gmail.com

نظرات کاربراندیدگاهتان را بنویسید